A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 243

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 93

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 94

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 95

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 96

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 97

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 98

ŠĻą”±į>ž’ bdž’’’a’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į9 šæ¬bjbjżĻżĻ**Ÿ„Ÿ„’’’’’’’lRRRRRRR¶lll8¤ °¶{p|ŲÜ"žžžžžžśoüoüoüoüoüoüo$÷q t< pRžžžžž pŗRRžž5pŗŗŗž|RžRžśoŗžśoŗ‚ŗ<*öfüRRīožĢ ęzēj£Ę¶¶lzņiRīo Kp0{pDjŖStz@Stīoŗf.”"RRRRŁCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IN DATA 16.2.1999 …………………………… Titolo III FLESSIBILITĄ DEL RAPPORTO DI LAVORO …………………………… Capo II Rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 22 (Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale) 1. Con riferimento alle modalitą di cui all' art. 21, comma 12 del CCNL 16 febbraio 1999 le parti specificano che la comunicazione dell'amministrazione č conseguenza dell'accordo intercorso tra essa ed il dipendente ai sensi dell' art. 22, comma 3 del citato CCNL. 2. L' art. 22 del CCNL del 16/02/1999 č cosģ integrato: al comma 2 č aggiunta la seguente lettera: "c) con combinazione delle due modalitą indicate nelle lettere a) e b)." Il comma 4 č sostituito dal seguente: " I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilitą del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell' art. 6, comma 1 del dlgs 61/2000." Dopo il comma 4 č aggiunto il seguente: "5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purchč vi sia disponibilitą del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell' art. 6, comma 1 del dlgs 61/2000." Art. 23 (Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.) 1. Al fine di adeguare al dlgs 61/2000 la disciplina del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l' art. 23 del CCNL del 16/02/1999 č sostituito dal seguente: "1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiaritą del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno" "2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, puņ essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all' art. 1, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di pił di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare č ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltą organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise". "3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 25 maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario." "4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale puņ effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attivitą lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore." "5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%." "6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per pił di sei mesi il dipendente puņ richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro ." "7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale č proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennitą integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianitą, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale" "8. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, secondo i criteri adottati in contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato". "9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia." "10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto č disciplinato dall' art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni "11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivitą soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico č commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalitą si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL , ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, č comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, č commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternitą e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico č commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati." "12 Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto e del CCNL 16 febbraio 1999, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000." …………………………………. PAGE  PAGE 1 ‚¾æųł3v£ģÅļS · ƒ’“™š›ž¤„¦§Ø«¬ōčßōÖōÖÓÖÓÖÓÖōÖōĢÉĢÉĢÉĢĮĢÉō0JmHnHu0J j0JUCJCJOJQJ^JCJ OJQJ^J5CJ OJQJ\^J5CJOJQJ\^J‚ƒæĄĢĶłś34>vw£ģżńńńĆ·ńń···ńńń®Ÿ–$„Š^„Ša$$ & F¤d¤d[$\$a$$„Š^„Ša$ $¤¤[$\$a$-$¤¤$d%d&d'dNĘ’OĘ’PĘ’QĘ’[$\$a$ $¤¤[$\$a$’«žžģÅĘļS T · ø ˆ “ :7!ī³eŻ^ ؃’šēךēĖæĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖ $¤¤[$\$a$ $¤¤[$\$a$$„Š¤d¤d[$\$^„Ša$$„Š^„Ša$$ & F¤d¤d[$\$a$’›œØ©Ŗ«¬öšīöšīīā $¤¤[$\$a$„h]„h„ų’„&`#$(1h°Š/ °ą=!° "° # $ %°°° i:@ń’: NormaleCJ_HaJmHsHtHNA@ņ’”N Carattere predefinito paragrafoNU@¢ńN Collegamento ipertestuale >*B*ph’L^@L Normale (Web)¤d¤d[$\$OJPJQJ^JFB@F Corpo del testo$a$5CJ \aJFV@¢!F Collegamento visitato >*B* ph€€: @2: Pič di pagina  ĘąĄ!*)@¢A* Numero pagina¬*’’’’!’’ z™ ’’ z™ ’’ z™ļ³¬²‚ƒæĄĢĶłś34>vw£ģÅĘļST·øˆ“: 7 ! ī ³eŻ^ ؃’Ø©­˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š0€€š0€€˜0€€š0€€ ¬ģ’¬«¬ !•!Ō’•€śž¶ŗ¤ŖDHTWŅÖo q ƒ ˆ qt’­ƒĄĢØpv‘’­’’userpF:\Sito CISL\Indice per argomenti\Congedi e fesitivita'\Congedi dei genitori (CI del CCNL 1998-2001, art.10).docuser|F:\Sito CISL\Indice per argomenti\Permessi\Permessi per progetti terapeutici di recupero (CI del CCNL 1998-2001, art.11).docuser‚F:\Sito CISL\Indice per argomenti\Permessi\Permessi per progetti terapeutici di riabilitazione (CI del CCNL 1998-2001, art.12).docuserbF:\Sito CISL\Indice per argomenti\Permessi\Permessi per studio (CI del CCNL 1998-2001, art.13).docuseruF:\Sito CISL\Indice per argomenti\Congedi e fesitivita'\Congedi per la formazione (CI del CCNL 1998-2001, art.14).docuserYF:\Sito CISL\Indice per argomenti\Orario\Part-time (CI del CCNL 1998-2001, art.22-23).docuserYF:\Sito CISL\Indice per argomenti\Orario\Part-time (CI del CCNL 1998-2001, art.22-23).docuserYF:\Sito CISL\Indice per argomenti\Orario\Part-time (CI del CCNL 1998-2001, art.22-23).docuserYF:\Sito CISL\Indice per argomenti\Orario\Part-time (CI del CCNL 1998-2001, art.22-23).docuserYF:\Sito CISL\Indice per argomenti\Orario\Part-time (CI del CCNL 1998-2001, art.22-23).doc&’+Ā’’’’’’’’’r^+~’’’’’’’’’ö —:>’’’’’’’’’Ÿ$Ą~Ų6F’’’’’’’’’;zX$ZųŪ’’’’’’’’’KX „.’’’’’’’’’Ö°ę&Ų’’’’’’’’’„~Ź¶Ä’’’’’’’’’Ī|x8Ō’’’’’’’’’6Œ~ā`³’’’’’’’’’néŗŚl’’’’’’’’’ć?Āņń„6’’’’’’’’’4dē4 |ņ’’’’’’’’’¤Jž śV’’’’’’’’’ŸŅŒŌ Ś’’’’’’’’’ nĘH„’’’’’’’’’õø#Üdd’’’’’’’’’qt)N a’’’’’’’’’ä)¦,¾4Ģw’’’’’’’’’Óˆ-ĢŖ`’’’’’’’’’O74b’’’’’’’’’ĮC”8dü’’’’’’’’’#<=<ę„’’’’’’’’’Ūa»AØķ‚Ÿ’’’’’’’’’"čAŖt[’’’’’’’’’²\FČ8ź’’’’’’’’’7^F~‚V|’’’’’’’’’½CÕI°Č4Ē’’’’’’’’’…{J$ęĄŪ’’’’’’’’’bpLV>uŖ;’’’’’’’’’ŹDX*›“'’’’’’’’’’€±]+Ū’’’’’’’’’fY `|\Ė’’’’’’’’’Ž{dŽŪäŌ’’’’’’’’’Ū’jVĀ’’’’’’’’’Ø])r’Lžš’’’’’’’’’30hw,2«’’’’’’’’’7$zōĆ,)’’’’’’’’’„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š&4dēõø#Ū’j n„~Ź"čAfY `ä)¦,O7…{J²\Fö —Ÿ$Ąr^+qt)¤JžŹDX7^FĪ|;zX6ŒŪa»A7$z€±]bpLVĮC”8KX ć?Āné½CÕIÖ°30hwÓˆ-’+#<=<Ø])rŸŅŽ{d’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’&’’&J4ÜpģF°~Ź½>žš\˜ŚĒiŅ}B†²Ņ3žXÄtč»īˆŹī¤J¢æšrąV=hܚC—¬¾Ń˜ō™Hūˆ¾„d”)`\&D„U~l.—Œq°2u֞Ģ©ŖMī ŹķōŗŚÕŅŅž×:~:o¾'\÷*ÓŖź­ģhśXŌŠZ°ž8«¢[Rƒ˜˜tņCqųÖHŌ¬ˆXģŲy®·.z|4Ś«Tł:t|ȗr(J_ī‡j†įdQf&BŽZ#bk4¶¢“.g“AŌ<ĘØÉ0»öÜO"Æ<¬Ņ4Ö¬h#˜½‚¤X‹ŗK0¶0ę€`LŽ—®ƒŽ‰ś—¤L®Ę:ēL$žŽZLŅŽNų ø>ēī÷Šg Ē ~*p [Ā&šAFzJfāK“sK.vnV6&šåĕ" ģ¾`JŖL?Žśę&½ YJ„Ś~ɾ­nÅ^˜Āą¦äi4V…@Ķ¦)&14c†Ģö°ęÖ¦ÖāHŽ_Ū€É€[~mpŌ°yŽŸŹģč#žńXGŚĘ„cŽ„¤< īB ųP ^Ņģy2fķžĄR,śh$˜$ĢterWĢ ”›"P Zžń<É®ünؑrÓlKŲ‹ˆ{žjŗPĢć.bLÖÆŠb6ød²I„|ØŠĄZTVhjwp¬äü_>&Ā"ž©b ę-¤†DŸt –ÉL¶hŠD¢žŗ†ü0œ >TŌ­4‘2 bÄælŠž8DšŁNJxŸŠŽ® ąYn×Ų¤l`ØuVš„3ō2:Y€ō00B&†T8Į XŽü;j¶X,juŌ|Ą<öӎ>źJÄģÜj€j.¶ (īZÕō$œV˜ę`õŌ“ŅÕ²±².ŠÖņĪn&t†!Zwp~†Ī^:† ˜Č›–†rM4ģäŹ^Z™ś°Qŗ„Ŗ4(?œ¢²ĒĖę½:æv¤ėÅŲÜüŗL‘ŌŅˆS| |Y¹X”į܀$ć¼˜ė>a¼ĮpłĢGĄŌ>Q8¹2ĖHÕVIŌƤ;˜øœŽffĀ¢¢LĄtBČåü²&;öé*wD²°YĢūōę'“«z„Vī°  ¤N`ČP¦ĘņĮ0cxPV…ČÜūDœŠj„§&L<¼l š”ў”)ĢäNÓīšV‚įŠ`lfyųEŖŻœg±†¶¾<hŒŸ8HŸŽūŅqĢ‹lŅ¢u¼NØ֏Œõžą¼®\«tHKč[ĢÅ>Pģ‚°Zę >Īüš‹ĘølØŖOü/šäÄ č@pņ”ęś)zNŅ_bkŖž8Č-ōĘLĪŒ"·ŲĄ ōA¦;ņ&IšŸhęĆZ«&č¢.*%īéčL˜U ßB‰, źœx2ž(I9Pęō~dźH‡Lŗ†Mm³¶ęzĄå–ŹD@(\xŅen č!“ŌĀ0/P¾Ē¤+– `ĒŌ#ś2¾‘F{¼ūŌ‘Śµ„šF¦4”ō$@܏jt łœniØ#œ7Lķt×ø8†üœCg^až!TZZąŽŲź›¦‡*sč–¢e¼Ż$ŠÜięźĢŌj»jž ķāev„%ČŌJ•ŽŠ¼6$Ŗ‚ž×ø¢`é¦čśćž¼]ܗ@«ä|,p7 Šģ’ŠX]”¬F5ņ…|(„c“ä(²zBꔌ'€ˆ ”“Ā,.2µüŹźL2šTˆ(­*/Ī5F6‘Ö¢@TŖ>䃶s.‚iTöŲĄŹ¦£|!ŗįċDą–^8§~ŠX†Ō…Ųöjjx"0Y­’@€xB¬`@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’ArialI&€ ’’’’’’’é?’?Arial Unicode MS?5 ‡z €’Courier New;€Wingdings"qˆšÄä(L§RL§5ż 3!š  ““0uļ2ƒQš’’ useruserž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0d˜¤°ĄĢŲč ų  , 8DLT\ä ssuserfserserNormaluserl6erMicrosoft Word 9.0@źVś@ <Že£Ę@9Żj£Ę5żž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ģ hp|„Œ” œ¤¬“ ¼ Źäo3 uü  Titolo ž’’’ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPž’’’RSTUVWXž’’’Z[\]^_`ž’’’ż’’’cž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFP„ēj£Ęe€1Table’’’’’’’’’’’’StWordDocument’’’’’’’’**SummaryInformation(’’’’QDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’YCompObj’’’’nObjectPool’’’’’’’’’’’’P„ēj£ĘP„ēj£Ę’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFDocumento di Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q