A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 243

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 93

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 94

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 95

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 96

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 97

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home5/cisleste/public_html/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: helpers/download_helper.php

Line Number: 98

ŠĻą”±į>ž’ `bž’’’_’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į9 šæŪ&bjbjżĻżĻ"2Ÿ„Ÿ„Ū"’’’’’’l¢¢¢¢¢¢¢6²²²² ¾6…c|ęźźźźźźźccccccc$e !g6*c¢źźźźź*cv¢¢źź?cvvvź^¢ź¢źcvźcvĀv8ž,[˜¢¢ųbźŚ pińĢ¢Ę6|²HÄ]Hųb Uc0…c ^ģWhH.Whųbv¶J6¢¢¢¢ŁCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003 ALLEGATO N. 1 SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI Art. 1 (Definizione) 1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignitą e alla libertą della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti; Art. 2 (Principi) 1. Il codice č ispirato ai seguenti principi: č inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata; č sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignitą e ad essere tutelati nella propria libertą personale; č sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; č istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, cosģ come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni; viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo; č assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignitą della persona. 2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore. Art. 3 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali) 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrą rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrą concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarą adeguatamente formato dagli Enti, č incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. Art. 4 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere) 1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. Art. 5 (Denuncia formale) 1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrą sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarą tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrą avvalersi. 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrą essere inoltrata direttamente alla direzione generale. 3. Nel corso degli accertamenti č assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 4. Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterą, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilitą della persona. 5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilitą di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrą adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi č data la possibilitą ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed č comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio. Art. 6 (Attivitą di sensibilizzazione) 1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 2. L'amministrazione dovrą, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertą e della dignitą della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrą essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 3. Sarą cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. 4. Verrą inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5. Sarą cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederą a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Paritą un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie. žŸ­®ž’5HwNŁā-&A‚ŖŚ&Ū&šįÕĢÕĢÕĢÕĢÉĢÕĢÕĢÕĢÕĢĀ CJmH sH CJCJOJQJ^J5CJOJQJ\^J5>*CJ OJQJ\^JaJ5>*CJ OJQJ\^JaJŸ ®’56HIwxķz+r ] śīĄĄ““īīī“īī«œœœœœ$ & F¤d¤d[$\$a$$„Š^„Ša$ $¤¤[$\$a$-$¤¤$d%d&d'dNĘ’OĘ’PĘ’QĘ’[$\$a$ $¤¤[$\$a$$a$Ū&ž] ¹ NŁŚ#¾āć-.µ&'ABC œō‚ƒšššääŲäääääŲääääŲääääääää $¤¤[$\$a$ $¤¤[$\$a$$ & F¤d¤d[$\$a$ƒŖ«¤ z"7#Ņ#ˆ%Ś&Ū&óēēēēēēēā$a$ $¤¤[$\$a$ $¤¤[$\$a$ 1h°Š/ °ą=!°"°# $ %° i:@ń’: NormaleCJ_HaJmHsHtHNA@ņ’”N Carattere predefinito paragrafoL^@ņL Normale (Web)¤d¤d[$\$OJPJQJ^JNU@¢N Collegamento ipertestuale >*B*ph’FV@¢F Collegamento visitato >*B* ph€€Ū"2’’’’!’’ z™!’’ z™!’’ z™!’’ z™!’’ z™¾œ!Ū"^$X„Ÿ ®’56HIwxķz+r]¹ N Ł Ś   #¾āć-.µ&'ABC œō‚ƒŖ«¤z7Ņˆ!Ś"Ż"˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š0€€Ū&] ƒŪ&Ū&Ū"6:Ś Ž ćē'+{€ƒ‡Ż" ®6GŻ"’’userFF:\Sito CISL\CCNL e Contratti Integrativi\CCNL Ministeri 2002-2005.docuserFF:\Sito CISL\CCNL e Contratti Integrativi\CCNL Ministeri 2002-2005.docuserFF:\Sito CISL\CCNL e Contratti Integrativi\CCNL Ministeri 2002-2005.docuserFF:\Sito CISL\CCNL e Contratti Integrativi\CCNL Ministeri 2002-2005.docuserFF:\Sito CISL\CCNL e Contratti Integrativi\CCNL Ministeri 2002-2005.docuserwC:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Word\Salvataggio automatico di CCNL Ministeri 2002-2005.asduserFF:\Sito CISL\CCNL e Contratti Integrativi\CCNL Ministeri 2002-2005.docuserwC:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Word\Salvataggio automatico di CCNL Ministeri 2002-2005.asduserˆF:\Sito CISL\Indice per argomenti\Codice di comportamento\Codice di condotta contro le molestie sessuali (CCNL 2002-2005, allegato1).docuserˆF:\Sito CISL\Indice per argomenti\Codice di comportamento\Codice di condotta contro le molestie sessuali (CCNL 2002-2005, allegato1).doc!Ś3 ģ!ģĢ’’’’’’’’’UKwvŅ^’’’’’’’’’Bz ¾yŹ#’’’’’’’’’ C­ ĘF¼Å’’’’’’’’’øt öN ’’’’’’’’’Ū" ų{Ō«’’’’’’’’’,$©ŽGīŌ’’’’’’’’’€c&ź‚Ę’’’’’’’’’[yJ'žJ~µ’’’’’’’’’³S°'ø‰€‘’’’’’’’’’ō)—-īņrN’’’’’’’’’Ó=‡1²æHī’’’’’’’’’~Ä3ī‘„’’’’’’’’’„M8ˆ:vB’’’’’’’’’*zl:ćHŲ’’’’’’’’’*£;Ž¢jK’’’’’’’’’‹|Į@ `nQ’’’’’’’’’&ŖB‚Ņb’’’’’’’’’÷bnE ±(¾’’’’’’’’’7F£ER‰fŠ’’’’’’’’’Ü*{FĀŚ Õ’’’’’’’’’K"GHd%½’’’’’’’’’_}IņU8Ź’’’’’’’’’[šP8ņH’’’’’’’’’™#9Rī; ²’’’’’’’’’ń Ž_Fų’’’’’’’’’ ‘fŽnꐒ’’’’’’’’ā^fhˆėĪ{’’’’’’’’’¶ķh°šXĘ’’’’’’’’’D:mŠž’’’’’’’’’Ub«rŗ”&j’’’’’’’’’Nā|Œ×4–’’’’’’’’’*N¹~ģfį’’’’’’’’’„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o„ „PžĘ ^„ `„Pžo(.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž. „8„˜žĘ8^„8`„˜žOJQJo(·š „p„˜žĘp^„p`„˜žOJQJo(o „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(§š „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(o „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(§š „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(·š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(o „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(§š „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(o „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(§š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(·š „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(o „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(§š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(·š „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o „š„˜žĘš^„š`„˜žOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž. „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(o „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(§š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(·š „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(o „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(§š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(·š „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o „š„˜žĘš^„š`„˜žOJQJo(§š „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(o „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(§š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(·š „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(o „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(§š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(·š „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o „š„˜žĘš^„š`„˜žOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž. „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(o „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(§š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(·š „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(o „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(§š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(·š „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o „š„˜žĘš^„š`„˜žOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž. „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(o „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(§š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(·š „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(o „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(§š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(·š „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o „š„˜žĘš^„š`„˜žOJQJo(§š „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o „p„˜žĘp^„p`„˜žOJQJo(§š „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(·š „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(o „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(§š „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(·š „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(o „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(§š „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(o „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(§š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(·š „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(o „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(§š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(·š „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o „š„˜žĘš^„š`„˜žOJQJo(§š „8„˜žĘ8^„8`„˜žOJQJo(·š „p„˜žĘp^„p`„˜žOJQJo(o „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(§š „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(o „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(§š „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(·š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(o „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž. „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(o „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(§š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(·š „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(o „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(§š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(·š „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o „š„˜žĘš^„š`„˜žOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž. „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(o „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(§š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(·š „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(o „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(§š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(·š „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o „š„˜žĘš^„š`„˜žOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o„p„˜žĘp^„p`„˜ž. „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(·š€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž. „8„˜žĘ8^„8`„˜žOJQJo(·š „p„˜žĘp^„p`„˜žOJQJo(o „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(§š „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(o „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(§š „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(·š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(o „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(§š „8„˜žĘ8^„8`„˜žOJQJo(·š „p„˜žĘp^„p`„˜žOJQJo(o „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(§š „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(o „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(§š „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(·š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(o „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(§š „8„˜žĘ8^„8`„˜žOJQJo(·š „p„˜žĘp^„p`„˜žOJQJo(o „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(§š „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(·š „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(o „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(§š „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(·š „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(o „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž. „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o€ „p„˜žĘp^„p`„˜žOJQJo(§š€ „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(·š€ „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(o€ „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(§š€ „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(·š€ „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(o€ „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(§š!ō)—- C­ Nā|~Ä3Ü*{F™#9RŚ3 „M8D:mBz ,$©¶ķh_}I÷bnE7F£E³S°'Ub«rUKwK"GH ‘f[šPā^fh‹|Į@Ó=‡1*N¹~øt &ŖBŪ" €c[yJ'*zl:*£;ń Ž_’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’!’’!šˆųĆÜĀźõÜ{$.ź’Iö‹`s¾,&Ą›¶ģģ± ąź,¢3ŲŗȊę¬ö‚ ]V³0JzFIzd|wäŚĆš>ķFvĪy˜[HPū¬Lˆ.`®JŹX‡  <ÜØõÄp¬Z*© qP!ųöenĪNŗ¬øŁŒęćlƒŖ>nŠŽ?rēDŽNšœ¶YÄ(ŻŹŃ(ŻŹŃzéN§F>Ī”Jɍ ÕÄŖ.µüŲ‚²Ž$¾¹hŠ€©¼/ü*(ŻŹŃ(ŻŹŃ€™ÄüĀ}.fŹÄFqN@P%ņķŲO6ęšb$Ä£Š¾,’ę< +ä.¶%čģzŌ*Ęü—8³VQ²EņłĮ² ^¦dŌ(ŻŹŃŠŽXźņš_¶ļŲŠģŪZĆdƦ“<+*FģŽĄ“ŌF^Æd«ø>bŌąśŗƒŲYnč¤?HMŒƒŠń;¾5ĀKhhi¦»jx‚L(ŻŹŃ(ŻŹŃ(ŻŹŃ(ŻŹŃp£l?Š[˜v6Ø©~© ¼Š\°ˆ‹Xš^ējI ŗĘŖG|‹p²H³tņ|Xv…d‡šOąhaĢCJ2C¶n®4¬śŽż<^²ńŗT:zˆx* ųŗTN4—¢0^e€ņö (ŻŹŃ`õ®¤°ź†FH]ŠVv=Lž.TErqBcBN8±(ŻŹŃÄ¢„0m¶”œt'(ŻŹŃĮæ¦8NŗŅˆš\WŠĢ”lĆ(ŻŹŃ(ŻŹŃ(ŻŹŃzÕ ·üčf/ ī“¬¶ĶX܀~pĀž~¦>ĀBžöl¬­”ŁzŹĘZĪ LHŽs.y`i šÖĖr–qnxdÓlõØB5Šé¦rĀĒśMģ³¶ģDęx4(ĶVŽ„;Œ“~ž;œÄź0ĢBŚŌ«Ō¦jž€øBŽæÖLŁ$bĀ¶ĪĒ\ŖĀ¾ŗØX=š[¶_(ŻŹŃŻ"’@€Ś"Ś"œžBŚ"Ś"Ū"@@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’ArialI&€ ’’’’’’’é?’?Arial Unicode MS?5 ‡z €’Courier New;€Wingdings"qˆšÄä˜E§Ę™E§Ę ½=!š ““0J#Ś"!2ƒQš’’~CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005useruserž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0ą˜ ,<HTd t€ œ Ø “ĄČŠŲäCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005ONTuserATTserserNormalTuserlT3erMicrosoft Word 9.0O@Œ†G@š8rĢ¢Ę@6ü•Ģ¢Ę ½ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0h hp|„Œ” œ¤¬“ ¼ GäA=J#ü CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 Titolo ž’’’ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNž’’’PQRSTUVž’’’XYZ[\]^ž’’’ż’’’až’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFP2žĢ¢Ęc€1Table’’’’’’’’’’’’WhWordDocument’’’’’’’’"2SummaryInformation(’’’’ODocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’WCompObj’’’’nObjectPool’’’’’’’’’’’’P2žĢ¢ĘP2žĢ¢Ę’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFDocumento di Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q